سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زهره ترابی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

چکیده:

امروزه روند رو به رشد تصادفها در راه ها و تلفات وخسارتهای ناشی از این گونه حوادث باعث ضایع شدن و اتلاف سرمایه های کشور می شوند بنابراین سرمایه گذاری صحیح و شناخت هریک از عوامل سه گانه تصادف راه راننده، وسیله نقلیه بررسی اصولی مشکلات این عوامل و بیان راه حلهای کاربردی می تواند تا حدزیادی از بروز این گونه حوادث بکاهد یکی از معضلات اساسی تصادفات وسایل نقلیه هستند به نحوی که معمولا فاقد شرایط لازم طراحی عملکردی و کنترلی هستند بصورت عامل حادثه آور درآمدها ند. برای این منظور به معرفی پارامترهای دخیل در طراحی خودروها می پردازیم ا زمهمترین نتایج تحقیق این است که با طراحی مناسب خودروها نرخ تصادفها با نسبتی کاهش می یابد. بنابراین طراحان و مهندسین باید برای اطمینان یافتن از راحتی ایمنی کارایی و سلامت استفاده ازا ین وسایل بایستی توانایی ها و محدودیت های فیزیکی و بدنی انسان را در طراحی و ساخت وسایل درنظر بگیرند اگر به اتومبیل از دیدگاه یک ایستگاه کاری که درآن راننده باید برای هدافت و کنترل خودرو کارها و عملیات یمختلفی را همچون خواندن عقربه ها و … انجام دهد نگاه کنیم درک خواهیم کرد که برای ایمنی و راحتی راننده و تامین جانی سرنشینان خودرو چه بسیار نکات ظرفی و دقیق و حساس ارگونومیکی درخودرو باید رعایت شود دراین پژوهش برای وزن دهی مقوله های طراحی از روش برگرفته از تئوری سیستمها آنتروپی شانون استفاده می شود