سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

آتنا کوچکی – دانشجوی کارشناسی ناپیوسته معماری

چکیده:

انسان ها از کهن زمانی که جوامع بشری را تشکیل داده اند همواره با طبیعت و ارگانیسم های طبیعی و گیاهی روبرو بوده اند هرچه علم جوامع بشری افزون گردید بیشتر متوجه عواقب دست اندازی های بی شمار پدرانش به طبیعت شد و دریافت که مرگ طبیعت بالاخص گیاهان ارمغانی جز مرگ او ندارد و کار تا آنجا پیشرفت که تلاش نمود فضایی را که برای بنا کردن ساختمان از طبیعت به وام ستانده بود با ایجاد بامهای سبز به او برگرداند این نوشتار با تاسی از مقالات و کتبی که تاکنون نوشته شده گفتاری است خرد درباب چگونگی تاثیر ارگانیسم های گیاهی برمعماری امید است آنچه برایند این گفتار است نگاهی هرچند خرد اما دقیق داشته باشد درجهت شناخت و گسترش هرچه بیشتر این علم نوین درکشور عزیزمان ایران .