سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید عنابستانی – کارشناس HSE

چکیده:

در این مقاله، در این مقاله در خصوص خطرات بهداشتی تماس با قیر، ارزیابی ریسک و اقدامات مناسب مداوم حفاظت فردی و سیستم های کنترلی که برای محافظت در برابر این خطرات باید به کار برده شود، صحبت می گردد.همچنین به صورت موردی ارزیابی ریسک بهداشتی یک واحد از کارخانه قیر سازی بندرعباس ارائه می گردد و احتمال مواجهه کلیه افراد حاضر دراین کارخانه در برابر بخارات حاصل از فرایند تولید،انبارش،بارگیری قیر و همچنیندر زمان آسفالت سازی و جاده سازی ارائه می گردد. و درپایان کلیه سیستم های پایش و کنترلی مناسب اعم از مهندسی،اجراییPPE، و … جهت حذف و یا به حداقل رساندن خطرات بهداشتی ناشی از مواجهه با بخارات قیر جهت کارکنان ارائه می گردد.