سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا داودی – استادیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
مازیار مهدوی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکدهعمران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
خشایار نیکونژاد – دانشجویکارشناسی ارشد دانشکده عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حنیف قاسمی – دانشجوی کارشناسی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

ترک خوردگی بتن از جمله معایب شایع بتن های مورد استفاده در کارهای مختلف می باشد وقوع ترک ها در تمام طول عمر بتن می تواند موجب بروز مشکلاتی در آن گردد که از جمله آنها می توان به ایجاد مشکلات ظاهری در سطح بتن افزایش نفوذپذیری و در نتیجه آن کاهش دوام بتن اشاره نمود. یکی از عمده ترین انواع این ترک ها ترکهای ایجاد شده در بتن تازه است این ترکها عمدتا به دو صورت ترکهای جمع شدگی خمیری و نشست خمیری واقع می گردند. آنچه که دراین پژوهش مورد بررسی قرارگرفته است تاثیر ارزش ماسه ای برشدت ترکهای نشست خمیری می باشد بدین منظور ماسه هایی با چهار ارزش ماسه ای متفاوت تهیه شده و نمونه های بتنی ساخته شده با هریک از این ماسه ها تحت شرایط یکسان محیطی در قالبهای طراحی شده به این منظور ریخته شدند.