سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمیدرضا شاکری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
فرهاد شهرکی – استاددانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

امروزه با توسعه صنعت وقوع حوادث ناگوار که ناشی ازرهایش و انفجار موادشیمیایی و سمی درواحدهای صنعتی است افزایش یافته است که این حوادث گاه ضررهای جبران ناپذیری به حیات بشر و محیط زیست وارد می کند محاسبه شدت عواقب و پیامدهای حوادث احتمالی تحت عنوان ارزیابی پیامد شناخته می شودامروزه ارزیابی پیامد نقش مهمی دربراورد سطح ایمنی درفرایندهای شیمیایی ایفا می کند یکی از اطلاعات لازم درارزیابی پیامد حوادث فرایندی معیارهای آسیب پذیری است که با استفاده از آن پس ازمرحله مدل سازی سناریو برای تحلیل میزان آسیب های محتمل باید هریک از پیامدها راب ا استانداردهایی که بیانگر میزان آسیب هستند مقایسه کرد بروز حادثه درنقاط پرتراکم دامنه تاثیرات مخرب گسترده تری را درجامعه به همراه دارد. دراین مطالعه به منظور مدلسازی پیامد حوادث ازنرم افزار قوی PHAST استفاده شده است دراین مطالعه تاثیر ارتفاع نقطه رهایش موادسمی واتش زا برپیامد حوادث بررسی شده است که هرچه ارتفاعه نقطه رهایش از سطح زمین بیشتر باشد خسارات و تلفات کمتری به انسان ها و تجهیزات وارد می شود.