سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

صیاد نصیری – صنعتی شیف بخش مکانیک خودرو
حامد جعفری – دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد ساپکو، بزرگراه شهید همت بلوار شهید کبی
شاهین حبیب زاده –
رسول امینی –

چکیده:

امروزه یکی از مهم ترین موضوعات مورد بحث در زمینه ی دینامیک خودرو، راحتی سرنشین می باشد. عدم راحتی سرنشین از پارامترها و سیستم های مختلفی نشأت گرفته می شود که عمدتا به صورت سیگنال های ارتعاشی تأثیر نامطلوبی بر سرنشینگذاشته و بعضأ در طولانی مدت مشکلات فیزیکی را به خصوص برای راننده به همراه خواهد داشت. هدف از این پژوهش، بررسی و تحلیل تأثیر سیگنال های ارتعاشی ناشی از وجود ناهمسانی در تایر خودرو بر بدن راننده می باشد. ابتدا معادلاتارتعاشی حاکم بر مدل ۷ درجه آزادی خودرو، ۱ درجه ی آزادی صندلی و ۴ درجه ی آزادی بدن راننده استخراج گردید. سپس معادلات مذکور در نرم افزار متلبMATLAB)شبیه سازی شد. در ادامه تأثیر موارد اثر گذار بر سیگنال های ارتعاشی ناشیاز ناهمسانی تایر از قبیل جرم ناهمسانی، سرعت زاویه ای تایر و غیره به عنوان ورودی برنامه ی شبیه سازی، تحت بررسی قرارگرفت. نتایج نشان می دهد که عدم بالانس چرخ اثرات نامناسبی بر بدن سرنشین بر جای گذاشته و موجبات خستگی و ناراحتی سرنشین را بوجود می آورد