سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی فتحی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز
شاپور مرادی – دانشیار، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

خستگی دور بالا ۱ می تواند یکی از عوامل اصلی بروز شکست درپره های توربین های بخار باشد. ارتعاشات بالای پره توربین می تواند تنش های دینامیکی بالاتر از حد مجاز تولید کرده . که باعث ایجاد خستگی دور بالا می گردد. در این مقاله به بررسی ارتعاشات پره های ردیف آخر نیروگاه رامین اهواز پرداخته می شود. ابتدا به بررسی ایجاد مدل هندسی یک تک پره پرداخته می شود. برای تایید مدل ساخته شده در نرم افزار ۲، از تست مودال تجربی کمک گرفته می شود. در ادامه مدل هندسی یک ردیف توربین ایجاد شده و به منظور ایجاد المان های تماسی بین اجزای مختلف و تحلیل دینامیکی به نرم افزار اجزاء محدود ۳ منتقل می شود. از تحلیل دیاگرام کمپبل و شکل مود ها مشاهده شده است که تشدید، نمی تواند یکی از عوامل شکست پره های توربین بخار این نیروگاه باشد