سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سمیرا فولادوند – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران ا
غلامعباس صیاد – استادیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
کاظم حمادی – دکتری هیدرولوژی منابع آب سازمان آب و برق خوزستان
هادی معاضد – دانشیار گروه آبیاری زهکشی دانشکده مهندسی آب دانشگاه شهید چمران اهوا

چکیده:

مدیریت کیفی یکی از بخش های مهم مدیریت جامع منابع آب بوده که ارتباط بین منابع آب و محیط زیست را برقرار می کند. تالاب هورالعظیم در جنوب غربی ایران در استان خوزستان در مرز ایران و عراق قرار گرفته است. در سال ۱۳۷۷، ایران شروع به ساخت بزرگ ترین سد بر روی رودخانه ی کرخه نموده، این رودخانه یکی از بزرگ ترین منابع آبی مرداب هورالعظیم است که جهت آبیاری ۳۲۰۰۰۰ هکتار از اراضی دشت خوزستان طراحی شده است. این مطالعه با هدف بررسی تحوّلات کیفی آب های ورودی در طول یک دوره ی آماری مشخص به تالاب هورالعظیم در سه ایستگاه هیدرومتری حوضه آبریز کرخه (هوفل، نیسان، حمیدیه ) صورت گرفته است. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که تفاوت معنی داری بین میانگین پارامترهای کیفی رودخانه کرخه در ایستگاه هیدرومتری حمیدیه در دوره های قبل و بعد از بهره برداری سد کرخه وجود دارد