سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مرتضی نقی پور – دانشیاردانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
جواد واثقی امیری – دانشیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
زهره رحمانی – دانشجویان کارشناسی ارشد سازه
امید لطفی عمران –

چکیده:

پس ازوقوع زلزله نورثریج آمریکا و کوبه ژاپن اتصال با ورق کناری پیشنهاد گردیداین اتصال باعث دورشدن مفصل پلاستیک از محل اتصال می شود درمطالعه حاضر نمونه هایی از سیستم دوگانه با وبدون اتصال صفحات کناری در۳تراز ارتفاعی متفاوت تحلیل شده است این سازه باید توانایی تغییرشکلهای حاصل از نیروهای جانبی را داشته باشد که توسط شکل پذیری تامین می شود جهت دخالت دادن شکل پذیری از مفهوم ضریب رفتار درتحلیل خطی استفاده می شود بدین منظور این دو سیستم سازه ای به کمک نرم افزار pERFORM-3D مدلسازی شده است که درآن رفتار غیرخطی مصالح بصورت منحنی تنش ـ کرنش معرفی شده است. سپس تحت تحلیل استاتیکی غیرخطی مقدار ضریب رفتار و شکل پذیری مدلها محاسبه گردیده که محاسبات نشان دهنده آن است که اتصال با صفحات کناری باعث افزایش شکل پذیری و ضریبرفتار میگردد