سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

الهام علی محمدی – کارشناس ارشد سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
ایمان کرمانی – کارشناس ارشد سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
کریسما کریمی – کارشناس ارشد سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده:

بیشتر گسیختگی سازه های بتن آرمه نه به دلیل نواقص موجود درتحلیل سازه یا عدم کفایت طرح اعضا بلکه به دلیل توجه ناکافی به جزئیات آرماتور گذاری و ضعف اتصالات آنها رخ میدهد با توجه به زلزله خیز بودن کشور ایران اهمیت این نکته دو چندان می گردد در هنگام وقوع زلزله نیروی برشی قابل توجهی به اتصالات تیر به ستون یک سازه وارد می گردد این در حالی است که اتصالات وظیفه انتقال کامل تمامی لنگرهای خمشی پیچشی و نیروهای محوری و برشی بین اعضای متصل بهم را به عهده دارند لذا ناحیه اتصال یکی از محتمل ترین نقاط ضعف سازه های بتن آرمه می باشد دراین مقاله جهت بالا بردن مقاومت اتصال در برش و نیروهای وارده به اتصال از اتصال ماهیچه بتنی استفاده گردیده است.