سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مصطفی حاجیان حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسیمواد
مجید بیگدلی کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسیمواد
فرزاد خمامی زاده – دانشیار دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

دراین پژوهش به بررسی تاثیر ابعاد نمونه برمیزان کروی شدن دندریت های آلیاژ AZ91 درروش نیمه جامد SIMA پرداخته می شود بدین ترتیب که نمونه های استوانه ای شکل با نسبت های ابعادی مختلف (H/D=0/8 و ۰/۴)دردمای ۲۰۰ درجه بصورت یک جهته کرنش فشاری داده شده و پس از آن دردمای ۵۵۵ درجه و درزمانهای مختلف جهت کروی شدن ساختار نگهداری شدند نتایج حاصل از بررسی های میکروسکوپی نوری نشان داد که ضخامت نمونه ها و درنتیجه عمق متاثر از کرنش اثر قابل توجهی بر مقدار کروی شدن ریزساختار دارد بعلاوه مشاهده شد که ساختار نمونه های نازکتر درکرنش و زمان نگهداری ثابت نسبت به نمونه های ضخیم تر از کرویت بیشتری برخوردار است.