سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

رضا حسنوی – دانشگاه صنعتی مالک اشترمجتمع دانشگاهی مدیریت و فناوریهای نرم
علیرضا بوشهری –
سعید قربانی –

چکیده:

ازاوایل دهه ۱۹۹۰ بدین سو آینده نگاری بطور فزاینده ای درسطوح ملی و بین المللی به عنوان یک ابزار سیستمی سیاست گذاری و پشتیبانی کننده ازتصمیم سازی به ویژه درزمینه های سیاست پژوهش نواوری و فناوری و همچنین درسایر قلمروها مورد استفاده قرارگرفت و به مرور زمان دستخوش تغییرات مفهومی گردید دراین راستا هدف ازپژوهش حاضر بررسی عوامل آینده نگاری تاثیر گذار برسیاست گذاری علم فناوری ونوآوری با نگاه به تجارب بین المللی درزمینه فعالیت های آینده نگاری و بررسی پیشرفت ها و دستاوردهای این حوزه است براین اساس یکی از پروژه های انجام یافته درسطح کشورهای اروپایی و الگوی ارایه شده مورد بررسی قرار گرفته تا زمینه ای مناسب برای انجام پژوهشهای بعدی در سطح ملی فراهم گردد.