سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید مقاره عابد – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مازیار پروین زاده – کارشناس ارشد شیمی نساجی

چکیده:

دراین تحقیق رنگرزی نخ پشم با استفاده از رنگزاهای طبیعی شامل روناس اسپرک ، پوست گردو پوست انار قرمزدانه و پوست پایز قرمز انجام گرفته و اثرآمونیاک بعنوان قلیا پس از رنگرزی برروی کالا بررسی شده است نتایج این تحقیق نشان میدهند که نخهای پشمی رنگرزی شده با اکثررنگزاهای طبیعی زمانی که درمحیط قلیایی آمونیاک قرارمیگیرند تغییر فام رنگی به سمت پررنگ شدن از خود نشان میدهند همچنین نتایج آزمایش تنش درنقطه پارگی نشان میدهند که عمیلیات آمونیاکی پس از رنگرزی با رنگزاهای طبیعی تاثیر متفاوتی را داشته است نتایج ازمایش میزان بالا رفتن آب Wicking نشان میدهند که دراثر عملیات آمونیاکی پس از رنگرزی نخ با روناس با افزایش درصد آمونیاکی میزان بالا رفتن آب کاهش یافته است نتایج آزمایشات ثبات شستشویی نشانگر بهبود ثبات شستشویی پس از انجام عملیات آمونیاکی می باشد نتایج ازمایشات ثبات نوری نشانگر تاثیر متفاوت آمونیاکی کردن برروی ثبات نوری نخهای رنگرزی شده با رنگزاهای بکاربرده شده دراین تحقیق بوده است.