سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عباس ابوالقاسمی – دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی
محمد نریمانی – استاددانشگاه محقق اردبیلی
سعید رجبی – دانشجوی کارشناس ارشد روانشناسی

چکیده:

اختلال نقص توجه /بیش فعالی یکی از شایع ترین مشکلات کودکان و نوجوانان و علت مراجعه به روانپزشک و مشاوراطفال است بیدرمن و فاران ۲۰۰۵ شیوع این اختلال درکودکان و نوجوان سن مدرسه ۵-۱۲ درصد تخمین زده شده است لوییس ۲۰۰۷ این اختلال م یتواند از کودکی تا بزرگسالی تداوم داشته باشد و علائم و نقص های متعددی درحوزه های توجه فعالیت و تکانشگری از خود به جای می گذارد این اختلال با مشکلاتی درزمینه های مختلف آموزشی از جمله عملکرد ضعیف تحصیلی روابط خانوادگی و دوستانه ضعیف سلامت روان پایین سوءمصرف مواد مخدر درسنین پایین و احتمال همراه شدن با سایر اختلال ها را در بردارد دیویدس و گاستپر ۲۰۰۵ مطالعات گوناگون نشان داده است که این اختلال مشکلاتی درکارکردهای اجرایی و ظرفیت نظارت بررفتار خود ایجاد م یکند و کنترل رفتار را به شدتکاهش میدههد بارکلی ۱۹۹۷ ساگولدن و همکاران ۲۰۰۵ به نقل از گراون و همکاران ۲۰۰۹ با توجه به شیوع عوارض و آثار گسترده درمان و کاهش علائم این بیماری ضروری و حیاتی می باشد لوییس ۲۰۰۷