سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رقیه شکراللهی – کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی دانشگاه تهران
حسین استاد حسنلو – کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی دانشگاه تهران

چکیده:

بدون تردید یکی از مشکلات اجتماعی ، اقتصادی که امروزه جوامع با آن روبرو هستند اقدام به جرم توسط نوجوانان می باشد. البته بر کسی پوشیده نیست که در دنیای پیچیده امروز بدون راهنمایی دقیق و آموزش و پرورش آگاهانه و سنجیده ، دیگر اشنان قادر نیست صرفاً و فقط به تبعیت از خواست ها و امیال خویش با محیط زندگی خود سازگاری های لازم را پیدا کند.به همین دلیل مدرسه و آموزش رسمی گذشته از انتقال دانش و مهارت ، در جای خود می تواند تاثیرات شگرفی بر رفتار و اجتماعی کردن افراد و همسازی با اخلاق اجتماعی از طریق انتقال ارزش ها ، هنجارهای و نگرش های اجتماعی مطلوب و مناسب داشته باشد اما اگر غیر از این عمل شود قطعاً با هدر رفتن سرمایه ها و منابع مالی و انسانی قابل توجهی روبرو خواهیم شد. هدف از نگارش این مقاله یافتن ارتباط بین آموزش و جرم می باشد.و سعی شده است تا تمام جوانب این ارتباط به طور کامل بررسی شود.یافته های این تحقیق که به صورت کتابخانه ای و رجوع به منابع مختلف در این زمینه می باشد، بیانگر این مساله است که آموزش و ادامه تحصیل باعث کم شدن میزان رجوع به کارهای مجرمانه می شود و می توان با آموزش های صحیح در مدارس و جامعه از وقوع رفتارهای مجرمانه ی افراد تا حدودی جلوگیری به عمل آورد.