سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

کامران امیریان – کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

چکیده:

درهر نظام آموزشی میزان عملکرد تحصیلی یکی از شاخصهای موفقیت درفعالیت های علمی است نتایج پژوهش کوپرحسینی ۱۳۸۳ نشان داده که علاوه برساختار و محتوای آموزشی کلاس عوامل گوناگونی ازجمله سلامت روان توانایی های شناختی هیجان ها و ویژگیهای فردی و خانوادگی نقش عمدها ی درسطح عملکرد تحصیلی دانش اموزان دارند اضطراب امتحان به عنوان یک پدیده مهم و رایج درمراکز آموزشی که بسیاری از نوجوانان با آن درگیرند نوعی اشتغال ذهنی است که با خود کم انگاری و تردید درتوانایی های مشخص و به عدم تمکرز حواس و واکنش جسمانی ناخوشایند منجر می شود پیامد منفی آن کاهش توان مقابله با موقعیت امتحان و ناکارامدی تحصیلی است نتایج پژوهش مییلر ۱۹۹۰ موید این مطلب است که اضطراب امتحان بالا با ناکارامدی تحصیلی سلامت روانی ضعیف و هیجان های ناخوشایند همبستگی دارد همچنین اضطراب امتحان به حس منفی نگرانی برانگیختگی روانشناختی و رفتارهای همراه با نگرانی درمورد شایستگی درامتحان اشاره می کند بمبموتی ۲۰۰۹