سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی ترافیک و ایمنی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدمهدی توکل – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی
اعظم عظیمی – مدرس و مولف کارشناس ارشد سرگروه زیست شناسی منطقه ۱۵

چکیده:

سوانح رانندگی و تلفات انسانی به عنوان دومین عامل مرگ و میر در جهان پس از جنگ شناخته شده است و درایران به عنوان دومین عامل بعد ا زبیماریهای قلبی و عروقی موجب مرگ و میر می شود سیستم حمل ونقل جاده ای از سه جز اصلی یعنی استفاده کنندگان از راه وسیله نقلیه و خصوصیات راه تشکیل شده و هریک بصورت منفرد می تواند منجر به حوادث ترافیکی شوند برای بهبود شرایط رانندگی وکاهش تلفات و تصادفات و همچنین رعایت حقوق شهروندی هر جامعه ای دارای قوانین و مقرراتی است که قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از جمله آشکارترین کنشهای اجتماعی آن جامعه محسوب می شوند و انتظار می رود با رعایت این قوانین نتایج پیش بینی شده برای آن حاصل شود.