سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۲۷

نویسنده(ها):

کمال محمدزاده – دانشگاه آزاد مرودشت
امراله سلیمی – کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی
محمد کشاورز – مشاور آموزش پرورش شهرستان مرودشت
سیاوش دیندارلو – کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر اموزشهای ضمن خدمت برعملکرد کارکنان اموزش و پرورش شهرستان مرودشت صورت گرفته است روش پژوهش ازنوع نیمه ازمایشی پیش ازمون پس ازمون با گروه گواه و جامعه آماری تمامی کارکنان اداره اموزش و پرورش مرودشت که تعداد آنها برابر با ۲۷۰نفر می باشد که درسال ۸۸ مشغول به کارمی باشند است با توجه به جامعه آماری نمونه گیری دراین تحقیق درطی دو مرحله انجام گرفت که درمرحله اول ۴۰نفر ازکارکنان به صورت تصادفی ساده انتخاب و درمرحله دوم افراد دردو گروه ازمایش و کنترل قرارگرفتند که حجم نمونه تحقیق برابراست با ۴۰نفر ازکارکنان اموزش و پرورش شهرستان مرودشت اطلاعات ازطریق پرسشنامه عملکرد کارکنان با پایی ۰/۹۱ جمع آوری شد