سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ناصر حسینی – فارغ التحصیل کشاورزی

چکیده:

گیاهان دارویی از زمان حضورانسان درکره خاکی کلید رفاه بودها ند گیاهان دارویی بخش بزرگی از گیاهان عالی منبع تولیدداروهستند که موادموثره موجود درآنها بهطور مستقیم یا غیرمستقیم اثردرمانی دارند گیاه خشخاش با نام یکساله به ارتفاع یکتا دومتر ودارای ساقه ای قائم Papaveraceae ازتیره Popover Somniferum علمی منشعب بی کرک و برگهایی متناوب با رنگ سبز غبارآلود که برگهای قسمت فوقانی ساقه آن پهنکی با بریدگی های نامنظم و نسبتا عمیق دارد میوه خشخاش کپسول ناشکوفا و محتوی دانه ها بسیار است این گیاه حاوی آلکالوئید های بربرین سرین نارسئین پاپاورین و… بوده و قسمت مورد استفاده آن کپسول است گیاه خشخاش ازنظر خواص درمانی دررفع درد روده تشنج عضلات صاف دردهای صفراوی ودردهای سرطانی مورد استفاده قرارمیگیرد مهمترین خاصیت دارویی خشخاش دردرمان بیماری نقرس است نقرس براثر افزایش اسید اوریک دربدن و رسوب آن درمفاصل رخ میدهد.