سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی فراهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی شیمی فیزیک دانشگاه ارومیه
ابراهیم ستاری علیشاه – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک فیزیک اتمی و مولکولی
عسگر اسبری مزرعه خلفی – دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی شیمی تجزیه

چکیده:

آلودگیهای الکترومغناطیسی در قرن اخیر به صورت یک مشکل اساسی درزندگی انسان ظهور کرده است انرژی الکتریکی و الکترومغناطیسی بصورت وسیعی مورد استفاده قرارمیگیرد موادالکتریکی و الکترومغناطیسی مورد استفاده در زندگی روزمره از یک طرف باعث تسهیل کارها و امورات شده و از طرف دیگر باعث پدیدآمدن مسئله ای به نام آلودگی الکترومغناطیسی شده است امروزه برای شناساندن آلودگی های الکترومغناطیسی عبارت الکتروسمگ الکترو مه دود کاربرد وسیعی پیدا کرده است به موازات تغییرات نوع زندگی بشری و پدیدار شدن مفاهیم جدید انتظارات از محصولات نساجی جهت برطرف کردن آلودگی ها بالا رفته است دراین مقاله الودگی های الکترومغناطیسی زیست محیطی و راه های مقابله با این آلودگی ها مورد بررسی قرارگرفته است.