سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهرا نصراصفهانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، باشگاه پژوهشگران جوان، اصفهان
علیخان نصراصفهانی – استادیار گروه کارشناسی ارشد پترولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراس

چکیده:

سنگ های بازیک دگرگون شده منطقه مورد مطالعه در غرب اصفهان و در سرزمین شهرکرد- دهسرد قرار دارد وبخشی از زون ساختاری سنندج- سیرجان در مرکز ایران قرار دارند. سن آنها را ژوراسیک ذکر نموده اند. بررسی شیمیسنگ کل، یک ترکیب بازالتی تا آندزیت بازالتی با ماهیت ساب آلکالن و روند تولئیتی را برای این سنگ ها نشان می دهد. بر این اساس تحقیقات ژئوشیمیایی نشان می دهد که این سنگ ها شبیه بازالتهای تولئیتی می باشد. بررسی ها نشانگرتعلق این سنگ ها به یک محیط زیررانده آتشفشانی بازی پشت قوسی است. این سنگ ها تحت دگرگونی ناحیه ای قرار گرفته اند. شدت دگرگونی در حد رخساره شیست سبز می باشد. مهمترین دگرسانی موجود در منطقه شامل سریسیتی ، کلریتی اپیدوتی و سیلیسی می باشد. همراه با این دگرسانی ها رگه های گرمابی آهن دار حضور دارد. رگه های سیلیسیآهن دار با امتداد شمال غرب- جنوب شرقی سنگ های منطقه را قطع کرده اس . ت این رگه ها با کلاهک آهنی از سایر رخنمون ها قابل تشخیص هستند. شواهد صحرایی و آزمایشگاهی نشان دهنده پتانسیل بالای منطقه از نظر اقتصادی میباشد.