سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مریم اسلام دوست کردمحله – مدرس آموزشکده فنی حرفه ای سما بندرعباس

چکیده:

این مقاله اختصاص به بررسی رابطه برخی ازعناصر طبیعی و مصنوع و انواع آلودگی های محیطی با پدیده ناهنجاری های اجتماعی درفضاهای شهری دارد مطالعات نظری درراستای شناخت انواع آلاینده های محیطی برنامه ریزی فضاهای شهری و انواع آلودگی های رفتاری دراین فضاها معرفی شده است. افسردگی و افزایش بیماریهای روحی و روانی انسان امروزه بدون ارتباط به آسیب رساندن به محیط زیست نیست نگهداری از محیط و کنترل آلاینده های محیطی برشیوه رفتار اجتماعی انسان تاثیر گذار است دراین مقاله سعی شده است تا برنامه ریزی و طراحی محیط و منظر معرفی شود باید توجه داشت گام برداشتن درفرایند طراحی شهری ازبرخی مشکلات اجتماعی درآینده می کاهد زیرا دراین فرایند توجه به سازه های بومی بافت های فرسوده نیازهای کاربران و توجه به مشاغل موجود آنان درنظر گرفته شدها ست و سبب میگردد تا توسعه شهری با درنظرگرفتن فاکتورهایی ازمرحله شناخت دروضع موجود ایجاد گردد.