سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

محسن حسنی طبس – دانشجوی ارشد رشته طراحی شهری
رضا پاسیان – دانشجوی ارشد برنامه ریزی شهری

چکیده:

زیبایی خواهی و زیبایی گرایی دردست ساخته های بشر بخششی از سعی و تلاش وی درجهت تعالی روح و جسم بوده است از همین رو خودآگاه یا ناخودآگاه از طبیعت و تناسبات طبیعی الهام گرفته است تاثیر طبیعت و رموز ان برمصنوعات انسانی را می توان درماندالا ها که نقوش زیرگنبدها نیز نمونه ای از آن است به خوبی مشاهده کرد معمار اسلامی برای ارتباط با عالم ماورا و درپی کسب نیرو و مددی خاص که هدایتگر او درزندگی مادی باشد به الهام از طبیعت و رموز آن پرداخته است معمار اسلامی به وسیله عقل الهی که جدا از عقل مادیست به دنبال به دست آوردن کیفیاتی است که درجهان هستی وجود ندارد او به وسیله تطبیق و هماهنگی الگوهای زندگی با الگوهای چرخه طبیعت سعی بربقا و بدست آوردن حس آرامش داشت و سعی می کرد این الگو را در تمام جهت های زندگی انسان وارد کند و او همچنین با استفاده ا زتناسبات طبیعی رمزگون مانند مارپیچ های موجود در گل آفتابگردان و غلاف مخروط کاج تناسبات بلور برف و گل سیب و الگوی حرکت انگشت اشاره به سمت پایین و همچنین استفاده از تقارن موجود درطبیعت که درهنرهای اسلامی تبدیل به نمادی از توحید شده است به فضای طراحی کیفیتی خاص بخشیده است که حتی امروزه با گذشت سالها حضور آن درمحیط حس م یشود از این روی این کیفیت درقالب زمان نمی گنجد