سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی مردانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان

چکیده:

بی شک انسان کریم که صاحب مقام خلافت الهی است زیبایی ها جمال و جلال الهی را درطبیعت حفاظت کرده و بانگرش الهی نسبت به آن استعمارگری دارد و درآبادانی احیا و سالم سازی محیط پیرامون متعهد است شرایط اقلیمی موجب شده اقوام گوناگونی که دراین آب و خاک زیسته اند برای بهره وری از امکانات و مقابله با شرایط متغیر و بیشتر نامساعد اقلیمی تدابیری بیاندیشند که گاه قابلتامل و تمجید است ساکنان این مناطق برای مساعد کردن شرایط زیست محیطی خود و مقابله با شرایط نامساعد اقلیمی از امکانات طبیعی نظیر آب و گیاه بهره گرفته اند که مبتنی بربهره وری از امکانات موجود درمحیط بوده است دراین مقاله ابتدا به تعریفی سازده از آب و گیاه درمعماری شده است و درمورد نقش آنها درباورهای معنوی بحث شده است سپس درمورد نقش هریک درارتقا کیفی معماری بومهای بیابانی با توجه به خصوصیات بصری و خواص فیزیکی و تاثیراتی که درفضاهای معماری خلق می کنند بحث می شود.