سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فاطمه طالبی حسین آباد – دانشجوی کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی
سعداله ولایتی – استاد گروه جغرافیا دانشگاه فردوسی مشهد
کامران داوری – دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد
سیدحسین ثنایی نژاد – دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

به آن بخش از آب برداشتی که مصرف نشده و دوباره به مخازن آبهای سطحی و یا زیرزمینی باز می گردد آب برگشتی می گویند در محاسبات مربوط به آب تجدید پذیر در نظر گرفتن آب برگشتی شرب، کشاورزی و صنعت نقش مهمی را ایفا می کند در استان خراسان رضوی سالانه به طور متوسط ۵۰۷۹ میلیون مترمکعب آب تجدید پذیر وجود دارد ازاین مقدار آب حدود ۲۹۱۴ میلیون مترمکعب آن صرف تغذیه آبخانه های زیرزمینی استان می گردد و ۲۱۶۵ میلیون متر مکعب آن به صورت جریانهای سطحی در حوضه جاری می شود با توجه به برداشت ۷۵۷۴ میلیون مترمکعب آب از منابع آب زیرزمینی ملاحظه می گردد حدود ۴۶۶۰ میلیون مترمکعب بیش ازمقدار حجم آب تجدید پذیر زیرزمینی برداشت ازاین منابع انجام می شود. این امر با توجه به ضریب بازگشت ۰/۲۸ درنهایت سبب کسری ۱۰۶۸ میلیون مترمکعب د سال در مخازن آبهای زیرزمینی استان شده است. توجه گردد که بالا بردن راندمان آب در بخش کشاورزی با سرعتی بیش از کاهش برداشت ها مضر به حال بیلان منابع آ ب است.