سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضا افشاریان قلعه نو – دانشجوی کارشناس یارشد دانشگاه آزاد مشهد
علیرضا سوهانی دربان – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد مشهد
نبوی کلات – عضو هیئت علمی
مجتبی بشکنی – کارشناسی ارشد زراعت

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر آبیاری تکمیلی و تراکم بوته درچهاررقم نخو د درشرایط دیم درسال زراعی ۸۹-۸۸ درشهرستان کلات نادر با سه عامل بصورت کرتهای دوبارخرد شده با طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرار مورد بررسی قرارگرفت فاکتوراصلی رژیم آبیاری دردو سطح شرایط آبیاری تکمیلی و شرایط بدون آبیاری فاکتورفرعی ارقام نخود شامل فلیپ جم آرمان و لاین اصلاح شده قزوینی و تراکم بوته با سه سطح ۱۰و۱۵و۲۰ بوته درمترمربع به عنوان عامل فرعی درنظر گرفته شد صفاتی مانند ارتفاع گیاه تعدادشاخه های اصلی تعدادغلاف دربوته تعداددانه درغلاف طول غلاف و عملکرد بوته مورد بررسی قرارگرفتند نتایج آزمایش نشان داد که انجام یک نوبت آبیاری درپایان مرحله گلدهی و شروع غلاف دهی باعث افزایش صفات مورفولوژی و اجزا عملکرد درنخود گردیدهمچنین از میان ارقام مورد مطالعه فلیپ دارای بیشترین ارتفاع بوته ۳۲/۱۸سانتی متر شاخه اصلی ۲/۸۲عدد تعدادغلاف دربوته ۲۸/۹۳ عدد عملکرد تک بوته ۹/۶۶ گرم بود. رقم اصلاح شده قزوینی دربیشتر صفات مورد بررسی کمترین مقدار را به خود اختصاص داده است بنابراین برای کشت دراستان خراسان رضوی و سایر مناطق با شرایط آب وهوایی مشابه قابل توصیه نیست