سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی اثنی عشری – استادیار گروه مهندسی عمران دانشکده مهندسی دانشگاه بوعلی سینا
حمید پوراحمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

بهبود کیفیت خاک ها از دیرباز مورد توجه مهندسین عمران بوده است و روش های مختلفی تاکنون جهت اصلاح مشخصه های مقاومتی خاک ها ابداع شده که یکی از آن ها تثبیت خاک می باشد.از جمله مواد تثبیت کننده خاک که در چند سال اخیر مورد توجه محققین قرار گرفته پلیمرهاهستند. مقاله حاضر به بررسی اثر متغیرهایی نظیر مقادیر متفاوت پلیمر، زمان و سیکل های یخ زدگی و آب شدن بر مقاومت خاک رس تثبیت شدهبا پلیمر رزین اپوکسی پرداخته است.مقدار پلیمر مورد استفاده ۳و ۴و ۵ درصد وزن خاک خشک،زمان عمل آوری ۲و ۴و ۸ روز و سیکل های یخ زدگی و آب شدن ۱و ۲و ۳ سیکل در نظر گرفته شدند.آزمایش ها نشان می دهد که افزودن پلیمر رزین اپوکسی به خاک سبب افزایش خواص مقاومتی آن می شود و افزایش تعداد سیکل های یخ زدگی و آب شدن باعث کاهش مقاومت نمونه های تک محوری می شود