سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی کامپیوتر، برق و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهرداد کاظمی پور – گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مهدی مدبر –
مجید دهقانی –

چکیده:

مزیت های زیست محیطی و اقتصادی تبدیل انرژی خورشیدی به الکتریسیته از طریق سلول فتوولتائیک باعث علاقه روزافزوندرمیان کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه برای تخصیص بودجه بیشتر درباره سیستم های فتوولتائیک برای افزایش بهره وری خوددرسالهای اخیر است علاوهبرپارامترهای مواد و طراحی چندین عامل ازجمله گردوغبار رطوبت و سرعت باد وجود دارد که می تواند عملکرد سلول PV را تحت تاثیر قرار دهد دراین مطالعه تاثیرتجمع گردوغبار رطوبت و سرعت باد بطورجداگانه شرح داده می شود و درنهایت تاثیرهریک بردیگری بیان میشود.