سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مصطفی غیور – دانشیار- دانشگاه صنعتی اصفهان/ دانشکده مکانیک
مجتبی کاظمی نائینی – دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی کاربردی- دانشگاه آزاد اسلامی واحدخمینی شه

چکیده:

دراین مقاله بر آن هستیم تا تاثیر انرژی پتانسیل ناشی از کوتاه شدگی محوری را بر ارتعاشات عرضی یک بازوی ماهرالاستیک به همراه جرم انتهایی که درون یک مفصل کشویی و چرخان در حال حرکت است مورد بررسی قرار دهیم. به همین منظور معادلات حرکت بازوی الاستیک را با فرض تیر اویل-ر برنولی واستفاده از روش مودهای فرضی ۲ برای بیان تغییر شکل الاستیک بازوی ماهر به کمک روش تحلیلی لاگرانژ به صورت مجموعه ای از معادلات دیفرانسیل معمولی بدست آورده و با استفاده از روش عددی رانگ- کوتا به حل آنها می پردازیم. لازم به ذکر است اثرات جاذبه،کوتاه شدگی محوری و اینرسی دورانی ۳ نیز در بدست آوردن معادلات حرکت در نظر گرفته شده است. در پایان نتایج عددی حاصل از شبیه سازی کامپیوتری برای ارتعاشات عرضی انتهای بازوی ماهر را به صورت ترسیمی نمایش داده و با فیزیک مسئله مورد بررسی قرار می دهیم.