سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا پیرایش – عضو هیئت علمی دانشگاه ملی زنجان
کامران محمدی – کارشناس ارشد مدیریت دولتی

چکیده:

ضرورت وجود سیستم کنترل داخلی درسازمان ها دستگاه ها و شرکت های امروزه به خوبی احساس می شود زیرا سیستم کنترل داخلی اگر به درستی طراحی و اجرا شود باعث دقت عمل و کارایی سیستم های اطلاعاتی حسابداری شده و از حیف و میلشدن اموال و دارایی ها جلوگیری می کند به همین دلیل سیاستگذاران دولتی و مدیران برنامه ریزی بطور مستمر درحال جستجوی راهی برای دستیابی به نتایج بهتر دربرنامه های دستگاههای اجرایی هستند به عبارت دیگرآنها می کوشند راه هایی رادربهبود پاسخگویی بیابند یک عامل کلیدی درکمک برای دست یافتن به چنین هدفی و نیز به حداقل رساندن مشکلات و عملیاتی کردن این راه کارها اجرای مناسب کنترل داخلی است وجود سیستم کنترل داخلی دربخش عمومی سبب افزایش قابلیت اتکای اطلاعات درگزارش گر مالی و مطابقت گزارشها با قوانین و مقررات را موجب می گردد پس می توان عنوان نمود که هدف از استقرار کنترل داخلی درسازمان های بخش عمومی کمک به مدیران دستگاه ها و سازمان ها برای افزایش کارایی و اثربخشی عملیات و کیفیت گزارشگری مالی آنان می باشد.