سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای عمران و بحران آب و انرژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرشاد فرزان منش – دانشجویکارشناسی ارشد مهندسی عمران آب
فریدون رادمنش – دکتری هیدرولوژی و منابع اب
احسان دریکوند – دکتری آب و فاضلاب

چکیده:

رودخانه خرم اباد درمحدوده مورد مطالعه ۴۷-۴۵ تا ۴۸ -۳۶ طول شرقی و ۳۳-۱۰تا ۵۰-۳۳ عرض شمالی قرار گرفته و ازشاخه های مهم رودخانه کشکان می باشد شاخه های اولیه آن به نامهای ذهابی آزادی و چم چقال از دامنه های کوه ریمله و سفید کوه درشمال و شمالغربی محدوده خرم آباد سرچشمهمی گیرد رژیم آبدهی آن برفی بارانی و جریان ابدهی آن دائمی است دراین مقاله کیفیت آب رودخانه خرم آباد در۱۲ نقطه مورد بررسی قرارگرفت و پس از آنالیز نتایج بدست آمده از نمونه آب درآزمایشگاه مشخص شد که کمترین میزان اکسیژن محلول مربوط به نقطه بهرام جو درفاصله یک کیلومتری از ابتدای نمونه گیری با مقدار ۴,۲۷ mg/lit میب اشد که آلوده ترین نقطه رودخانه قلمداد می شود و دلیل آن وجود تالارهای پذیرایی متعدد دراین فاصله است و بیشترین میزان اکسیژن محلول مربوط به نقطه رباط نمکی درابتدای نمونه گیری با مقدار ۸,۵۱mg/lit می باشد.