سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رامین وفایی پورسرخابی – عضو هیئت علمیگروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
محمدحسین امین فر – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز
علیرضا ناصری – عضو هیئت علمیگروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
میررامین موسوی –

چکیده:

نیروهای داخلی بوجود آمده در دیوار ساحلی در مواجهه با امواج تصادفی، توزیع زمانی نامنظم خواهد داشت. امواج تحت پریودهای مختلفی می تابند، لذا تعیین رفتار دیوار در برابر تغییرات پریود مهم خواهد بود . در این راستا، دیوار ساحلی قائممعرفی و در مواجهه با امواج تصادفی، مدل سازی و تحلیل شد. ارتفاع آب و ارتفاع موثر موج ثابت و پریود در محدوده ۰/۱ تا ۳ ثانیه با تغییرات ۰/۰۵ ثانیه ای در نظر گرفته شده است. در هر حالت لنگر و نیروی برشی حداکثر در پای دیوار از تاریخچه زمانی مربوطه، استخراج و مقایسه شدند و از تحلیل مودال، پریود طبیعی دیوار بدست آمد. بازای پریودهای پیک موج کمتر از پریود طبیعی سازه، با افزایش پریود، لنگر و نیروی برشی در پای دیوار افزایش و برای پریودهای پیک موج بیشتر از پریود طبیعی سازه این مقادیر کاهش می یابند وقتی فرکانس پیک موج با فرکانس طبیعی دیوار برابر می شود مقادیر پاسخ سازه به حداکثروضعیت خود می رسد.