سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

میلاد عبداله پور – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی
علی حسین زاده دلیر – دانشیار دانشگاه تبریز
داود فرسادی زاده – دانشیار دانشگاه تبریز

چکیده:

دراین مطالعه با ایجاد شکاف درزیرسازه نیم استوانه و قرارگیری آن درجلوی تخلیه کننده تحتانی تاثیر آن درافزایش حجم رسوب شویی مورد بررسی قرارگرفت نتایج نشان داد مخروطی رسوب شویی درپلان به شکل تقریبا نیم دایره تشکیل میگردد ودرحالتی که قطر نیم استوانه ۲/۵ برابر قطر دریچه ی تحتانی باشد طول و عرض حفره ایجاد شده نسبت به حالت بدون سازه حدود ۵۶۰و۴۹۰ درصد افزایش می یابد که درنهایت حجم حفره حدود ۳۰برابر بیشتر میگردد همچنین تاثیر ارتفاع سطح آب درافزایش میزان رسوبات تخلیه شده روی مدلهای مختلف بررسی شد که نتیجه شد کاهش سطح آب حجم رسوب شویی افزایش می یابد.