سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سیدجواد میرمحمدصادقی – دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
پرویز براتی – کارشناسی ارشد مهندسیخطوط راه آهن

چکیده:

دراین مقاله مطالعه اثر پارامترهای مختلف خط و ناوگان ریلی برضریب ضربه دینامیکی بارچرخ مدنظر قرارگرفته است عواملی همچون سرعت سیروقطرچرخ ناوگان ریلی درکنار پارامترهایی نظیر مدول بستر ریل مدول خط کیفیت هندسی و سازه ای خط آهن و تک تک اجزای متشکله آن تاکنون در توسعه روابط محاسبه ضریب ضربه دینامیکی به کاررفته است تعدد روابط ارایه شده و مهمتر از آن اختلافات کوچک و بزرگی که میان نتایج حاصل از آن ها مشاهده می شود اتخاذ تصمیم مناسب درخصوص انتخاب بهترین و مناسب ترین رابطه را با عنایت به خصوصیات سازه ای و شرایط بهره برداری از یک خط راه آهن به خصوص دشوار ساخته است. این مقاله به بررسی روابط مذکور پرداخته و درانتها با توجه به شرایط بهره برداری از یک خط آهن خاص پیشنهادات لازم جهت انتخاب رابطه مناسب را ارایه نموده است.