سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالقادر آقچه لی – دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی گروه مهندسیمواد
محمد رنجبران –

چکیده:

دراین پژوهش سعی شدها ست با رسوب گذاریا لکتروفورتیک و با استفاده از ایجادمیدانهای الکتریکی دریک محلول معلق پایدار سطحی کاملا صاف و یکنواخت با خواصی قابل کنترل بدست آید دراین رابطه با بارداری کردن نانوذرات آلومینای γدرمحلول معلق از طریق میدان الکتریکی پوشش برروی زیرلایه فولادضدزنگ AISI 316 اعمال شد سپس با استفاده از عملیات زینترینگ پوشش کاملا چگال بدست آمد. همچنین تاثیر ولتاژاعمالی فرایند برروی ضخامت لایه ی رسوبی بررسی شد ضخامت و آنالیز لایه پوششی بوسیله دستگاه SEM بدست آمد با افزایش ولتاژ ضخامت لایه ی رسوبی افزایش یافت.