سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای چالشهای جرایم رایانه ای در عصر امروز

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

سید حسین اعلم الهدی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه . مراغه – ایران

چکیده:

تجارت الکترونیک شامل تمام فعالیتهای تجاری است که با استفاده از برنامه های کاربردی کامپیوتری انجام میشوند .این فعالیتها میتواند شامل :فروش مستقیم الکترونیکی ، مدیریت ارتباط با مشتری ، مدیریت زنجیره تامین از اینترنت به عنوان ابزاری برای انجام مبادلات تجاری الکترونیک اشاره به معاملات الکترونیکی دارد که از طریق شبکه های ارتباطی انجام می پذیرد. همانگونه که بیان شد در خصوص امنیت در تجارت الکترونیک با توجه به این که عده ای فناوری اطلاعات را در اختیار مطامع خود قرار داده اند جامعه اطلاعاتی با تمام پیشرفت ها و مزیت هایی که دارد ، به شدت در مقابل خطرات و تهدیدات آسیب پذیر است ، زیرا فناوری اطلاعات فرصت هایی تازه و بسیار پیشرفته برای قانون شکنی در اختیار مجرمین می گذارد و علاوه براینکه توان بالقوه ارتکاب گونه های مرسوم جرائم را به شیوه ای غیر مرسوم به وجود می آورد ، ارتکاب اعمال مجرمانه ای را که پیش از این به هیچ وجه امکان پذیر نبوده است . بنابر این جرم رایانه ای به تهدیدی مهم علیه جامعه اطلاعاتی امروز وعلی الخصوص تجارت الکترونیک تبدیل شده است . نفوذ فناوری اطلاعات به تمام ابعاد زندگی و همچنین تعامل و ارتباط میان کامپیوترها با شبکه های رایانه ای بین المللی ، پدیده جرم رایانه ای را متنوع تر و خطرناکتر ساخته و بعد بین المللی به آن بخشیده است. بررسی و تجزیه و تحلیل جنبه های مختلف جرائم رایانه ای مشخص خواهد ساخت که کامپیوترهای مدرن و شبکه های ارتباطی دارای صفات و خصوصیاتی هستند که فرصتی بسیار مناسب برای مجرمین پدید می آورند و مشکلات بسیاری را فراروی بزه دیدگان بالقوه و پلیس قرار می دهد.