سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

رامین فرزادفر – کارشناس ارشدمدیریت صنعتی
مسعود ازوی –
زهرا غلامرضاتباردیوکلائی – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی

چکیده:

شرکت و صنایع ازطریق بهبود وضعیت رقابتی خود و بهره گیری موثر ازقابلیت های محوری به کامیابی و موفقیت دست پیدا می کنند و هوشمندی رقابتی هسته اصلی را راهبرد رقابتی و بهبود مزیت رقابتی است اهمیت روزافزون و تاثیر گذار سازمان های کوچک و متوسط دردنیای پرتلاطم کنونی در کنار سازمان های بزرگ ما را برآن داشته تا تاثیر هوشمندی رقابتی به عنوان عامل موثر برمزیت رقابتی دراین سازمان ها را مورد بررسی قرار دهیم سازمان ها ازجمله سازمانه های تجاری کوچک و متوسط برای دست یافتن به مزیت رقابتی ازطریق هوشمند رقابتی نیازمند الگویی هستند که طبق آن عوامل تاثیر گذار بررقابت را شناسایی کرده و فرایند رسیدن به هدف یعنی یک مزیت رقابتی پایدار را به صورت سیستماتیک دنبال کنند درمقاله حاضر با بررسی دیدگاه های تئوریکی مختلف ادبیات موضوع مورد بحث قرارگرفته و با جمع بندی نتایج حاصل ازاین تحقیقات مدل مفهومی برای درک بهتر موضوع ارایه شده است.