سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای نماز، از محراب تا معراج

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا نصیری خلیلی – کارشناس ارشد علوم قران و حدیث
عبدالکریم الهی – کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر

چکیده:

دروجود انسان نیازهای زیادی وجود دارد که می بایستی براورده شود و ان ینیازها روح انسان را تحت تاثیر قرارمیدهند اگر انسان بخواهد به بعضی از نیازها بپردازد و به دیگر نیازهایش بی توجه باشد ارامش واقعی را از دست می دهد به عنوان نمونه اگر انسان به دنبال مادیات باشد و به معنویات توجه نداشته باشد روح و روان او آرامیش نخواهند داشت داشتن امنیت روحی و روانی تاثیر بسزایی درپیشرفت زندگی و دستیابی به کمالانسانی دارد و همه انسانها درتمام عمر نیازمند احساس امنیت و ارامش اند از انجایی که یکی از نیازهای اساسی بشر پرستش است عدم پرستش نیز درروح باعث عدم تعادل می شود ازجمله راه های بسیار مهم و موثر دراحساس امنیت روحی وروانی و کسب آرامش ارتباط مستقیم و بی واسطه با پروردگار یعنی نماز است و قران کریم برای پرورششخصیت انسانها و ایجاد تغییر دررفتار آنان عبادات مختلفی چون نماز روزه زکات و حج و مانند آنها را واجب کرده است ودراین بین نماز و ارتباط با خدابیش ازسایر عبادات به انسان امنیت و ارامش روحی و روانی عطا می کند