سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت بتن

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا زمانی ابیانه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
سیدمهدی موسوی –
علیرضا مهران –
فرهاد مصباح –

چکیده:

امروزه تقویت بتن و بهبود خواص آن با استفاده ازمواد و مصالح نوین یکی از مهمترین مواردی است که موردتوجه مجامع علمی قرارگرفته است دراین پژوهش با انجام آزمایشهای مختلف روی خواص مکانیکی مقاومت فشاری جذب آب کوتاه مدت رفتار بتنهای حاوی نانوسیلیس درسنین مختلف موردبررسی قرارگرفته است دراین تحقیق نانوسیلیس با درصدهای ۱و۲درصد جایگزین سیمان شد و با نمونه شاهد درسنین ۷و۱۴و۲۸ روزه مورد مقایسه قرارگرفت که نتایج آزمایشهاه نشان میدهد که اضافه کردن نانوسیلیس به بتن باعث افزایش چگالی و مقاومت فشاری شده و همچنین جذب آب کوتاه مدت را کاهش میدهد و باعث افزایش مقاومت الکتریکی بتن می شود که نتیجه این رخدادها دربتن کاهش خوردگی فولاد را دربتن مسلح حاوی نانوسیلیس سبب می شود.