سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد مهدی رستگار –
محسن تدین –
فریدون رضایی –

چکیده:

در این مقاله، نتایج بررسی آزمایشگاهی بر روی اثر حباب زا در جذب و نفوذ آب و یون کلرید در بتن ارائه می شود. به این منظور، نمونه ها با ۴ درصد هوای عمدی و دو نسبت آب به سیمان، ساخته شد. در سنین مختلف آزمایشهای مقاومت فشاری، جذب آب حجمی، جذب آب مویینه، نفوذ آب تحت فشار، مقاومت ویژه الکتریکی، پروفیل یون کلرید و ضریب انتشار کلرید بتن انجام شد. بطور کلی مشاهده میشود با افزایش درصد هوای عمدی طرح، از مقدار مقاومت فشاری کاسته میشود و جذب آب و نفوذ پذیری بتن افزایش یافته و دوام بتن کاهش می یابد.