سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت بتن

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

داود مستوفی نژاد – استاددانشگاه صنعتی اصفهان
محمدرضا افتخار – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
محسن دیاری –

چکیده:

دراین تحقیق مطالعات آزمایشگاهی جهت بررسی تاثیر طول مهارهای Uشکل از جنس کامپوزیت FRP درتقویت خمشی تیرهای بتن آرمه صورت گرفته است برای این منظور ۳ تیر بتن آرمه با مشخصات یکسان از لحاظ ابعاد و خاموت مصرفی ساخته شد که هرگروه با روش مختلفی توسط ورقهای Frp تقویت خمشی شده و تحت بارگذاری خمشی چهارنقطه ای قرارگرفتند نتایج حاصل نشان داد مهارهای U شکل ورق FRP علاوه براینکه با به تعویق انداختن پدیده جداشدگی ورق تقویتی باعث افزایش ظرفیت باربری و شکل پذیری تیرهای بتنی شدند بلکه طول مهار انها طول اتصال مهار به جداره تیر ، نیز درمیزان این افزایش نقش بسزایی دارد.