سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی صدسال معماری و شهرسازی ایران معاصر

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

زینب سلیمان نژاد – کارشناس ارشد معماری
جمال خداکرمی – استادیار دانشگاه ایلام

چکیده:

امروزه دراکثرخیابان ها نماهای ساختمانی مختلف به چشم می خورد که هیچ گونه ارتباطی با یکدیگر نداشته و بیشتر جهتجلب نظر افراد بصورتی منحصر بفرد طراحی شده اند اهمیت این مساله از آن روست که درچنین وضعیتی نه تنها کلیت جداره ها از بین رفته و اشفتگی ایجاد شده موجب مخدوش شدن هویت فضای شهری میگردد بلکه خود این نماها نیز چندان مورد توجه افراد قرارنمیگیرد درحالیکه میتوان با کلیت بخشی به نمای خیابان ها ادراک فضا را بهبود بخشیده و سیمای شهری را نیز زیباتر نمود درانی راستا مقاله حاضر به اثبات عدم توجه افراد به ساختمان های منحصر بفرد می پردازد جهت کسب داده های مورد نیاز دو خیابان اصلی شهرایلام به عنوان نمونه موردی انتخاب شده و دررابطه با میزان به خاطرآوری تصاویر مربوط به نمای این دو خیابان با ۱۵۰ نفر ازساکنین شهر ایلام که بصورت تصادفی انتخاب شدند مصاحبه منظم صورت گرفت