سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی مدیریت انرژی در صنایع نفت و گاز

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

روح ا… داوودابادی فراهانی – کارشناس ارشد ابزاردقیق – اراک – ماشین سازی اراک – مهندسی فروش

چکیده:

با توجه به این نکته که مدتی است سیاستهای وزارت نیرو متمرکز بر روی تولید پراکنده برق در محل مصرف واحدهای صنعتی متمرکز شده است وهمچنین در نظر گرفتن بازده بالای تولید همزمان برق وحرارت در واحدهای صنعتی ضرورت تعیین سیستم بهینه تولید برق توسط کارشناسان امر کاملآ مشخص است.منظور از سیتم بهینه تولید برق نوع توربین انتخابی یا ترکیبی از توربین ها می باشد که دوره بازگشت هزینه خرید ونصب آنها کمترین دوره زمانی باشد تا بتواند بخش صنعتی را از نظر بازده اقتصادی به سمت خود جذب نماید. توربین های قابل استفاده در صنعت شامل توربین های گازی ; موتور رفت وبرگشتی;توربین بخار; توربین آبی کوچک ;توربین بادی و توربین انبساطی می باشد که هرکدام هزینه خاص خود و بازدهی مخصوص خود را نیز دارند. در این مبحث با توجه به هزینه خرید و نصب پایین مولد های گازسوز موتوری از این سیستم برای تولید همزمان استفاده می گردد. در این مقاله نحوه انتخاب سیستم تولید همزمان در پنج حالت مختلف نشان داده می شود و در هر مرحله میزان ممیزی انرژی بیشتری در کارخانه ماشین سازی اراک انجام می گردد و با محاسبه دوره باز گشت سرمایه در هر مرحله رابطه بین ممیزی انرژی و کوتاه شدن دوره بازگشت سرمایه را بدست می آوریم . هرچه ممیزی انرژی در کارخانه کاملتر و مفصل تر انجام می گیرد دوره بازگشت سرمایه کوتاهتر می گردد. در حالت پنجم با بکارگیری سیستم ذخیره برق با استفاده از پمپاژ آب در زمان های کم باری به یک مخزن در ارتفاعو برگشت آب در زمانهای پیک مصرف به توربین آبی ضمن پایین آوردن دوره بازگشت سرمایه وابستگی سیستم را به خرید برق اضافی آن از طرف شبکه و همچنین تعرفه گاز مصرفی به کمترین مقدار رسانده ایم.