سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

یاسر رحیمیان – کارشناس ارشد مهندسی علوم دامی – سازمان جهاد کشاورزی استان چهار محال
فرشید خیری – عضو هیات علمی گروه علوم دامی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
فرشاد زمانی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان چهار محال وبخت
مهراب فرجی – کارشناس ارشد مهندسی علوم دامی – معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جه

چکیده:

برای تعیین اثرات استفاده از سطوح مختلف عصاره فلفل سیاه بر عملکرد جوجه های گوشتی، آزمایشی بر روی تعداد ۲۴۰ قطعه جوجه یک روزه راس ۳۰۸ در قالب طرح کاملا تصادفی متعادل با ۳ تکرار با جیره هایی که به صورت هم انرژی و هم پروتئین بودند به مدت ۴۲ روزصورت گرفت. افزایش وزن، میزان غذای مصرفی و ضریب تبدیل غذایی در هر دوره محاسبه شد و راندمان لاشه و نسبت اجزای بدن به وزنزنده، رطوبت بستر وضایعات پاتولوژی کبد و کلیه و تست آنتی بادی علیه ویروس نیوکاسل با استفاده از روش مهار هماگلاتیناسیون مورد بررسی قرار گرفت. آزمایشات نشان داد مصرف فلفل سیاه سبب افزایش مصرف خوراک و وزن نهایی جوجه های آزمایشی شده استP <0/05 .تحقیقات بر روی تیتر آنتی بادی علیه ویروس نیوکاسل نیز نشان دهنده افزایش تیتر آنتی بادی جوجه ها شده بود ( ۰۵ / (P <0.محاسبه درصد رطوبت بستر، تغیرات قابل توجهی نشان نداد . همچنین در این آزمایش هیچ گونه ضایعات پاتولوژی بر روی بافت کبد و کلیه در جوجه های آزمایشی مشاهده نشد . نتایج این آزمایش نشان داد که استفاده از سطوح مختلف پودر فلفل سیاه در جیره طیور باعثافزایش وزن و راندمان تولید و افزایش تیتر آنتی بادی و مقاومت نسبت به بیماری نیوکاسل می گردد