سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اصغر ابراهیمی – استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
حمیدرضا فیاض بخش – کارشناسی ارشد مهندسی فضایی

چکیده:

مانورهای بین مداری مرسوم ماهواره ها تغییر ارتفاع مدار و تغییر شیب مدار ماهواره می باشد این دو مانور درماموریت متداول انتقال ماهواره از مدار پارکینگ به مدار زمین آهنگ مورد استفاده می باشند پیشران های الکتریکی انتخابی مناسب برای انجام این مانورها درمواقعی است که محدودیت وزن قابل حمل به وسیله موشک حامل وجود دارد مشخصات پیشرانش الکتریکی مورد استفاده برای مدت زمان انجام مانور و جرم پیشران مصرفی فاکتوری تعیین کننده است طراح ماموریت با توجه به ملاحظات زمانی انجام ماموریت و جرم پیشران قابل حمل باید مشخصات پیشرانش مورد استفاده را تعیین کند دراین مقاله با حل مساله انتقال مرسوم ماهواره ای ۵۰۰ کیلوگرمی از یک مدرا نزدیک زمین به مدار زمین آهنگ به تعیین تاثیر توان پیشرانش و ضربه مخصوص پیشران روی مدت زمان انجام مانور و جرم پیشران مصرفی می پردازیم. همچنین درمساله ای دیگراین تاثیر درمانور تغییر شیب ۳۰درجه صفحه مداری ماهواره ای ۵۰۰ کیلوگرمی در ارتفاع ۳۶۰۰۰ کیلومتر مشخص میش ود.