سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مژده حجتی طباطبایی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
محمدرضا اسدی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی بوئین زهرا

چکیده:

تاثیرات برداشت پیوند درخت و هرس درختان به عنوان اقدامات مدیریتی اندازه درخت درزمانی که با دست و روشهای مکانیکی برداشت شد مورد تحقیق قرارگرفت درکل درمقایسه با ردیف بوته های پرچین برداشت درختی تولیدات میوه را فقط یک سال کاهش داد درحالیکه پیوند درخت تولیدات میوه را ۱۴تا ۷درصد بیش ازتمام سال کاهش داد همچنین هرس سالیانه ی درخت تولیددات میوه را به میانگین ۲۰ درصد کاهش داد بازدهی برداشت میوه برای شیکرهای تنددرخت میانگین ۹۰درصد است درمقایسه با برداشت دستی میوه شیکرهای هوا و تنه درخت تولیدات میوه را به ترتیب ۸و۱۵ درصد کاهش داد