سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی تکنولوژی تولیدات گلخانه ای

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

عبداله حاتم زاده – استادیار بخش باغبانی دانشگاه گیلان
محمدابراهیم سبحانی – کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه گیلان
یوسف حمیداوغلی – عضو هیئت علمی واستادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان

چکیده:

داوودی chrysanthemum morifolium یکی از گلهایی است که در سطح وسیعی از جهان برای تولید گل بریده کشت می شود درایران نیز پرورش دهندگان گل اهمیت خاصی برای آن قایل هستند با توجه به اینکه پس از برداشت گل افزایش طول عمر و حفظ کیفیت آن از نظر اقتصادی دارای اهمیت ویژه ای است پژوهش حاضر به منظور افزایش طول عمر و کیفیت پس از برداشت گل بریده داوودی در قالب یک طرح اماری کرتهای کاملا تصادفی برروی ۱۵۳ شاخه یکنواخت گل بریده داودی انجام گرفت این گلها که همگی در مرحله کاملا باز تجاری برداشت شده بودند به مدت ۷۲ ساعت در ۱۶ تیمار شیمیایی مختلف و اب مقطر به عنوان شاهد قرار گرفتند. و سپس به ظروف حاوی اب مقطر منتقل شدند تاثیر تیمارهای اعمال شده برروی طول عمر و صفات دیگر شامل وزن تازه مقدار جذب آب قطر گل و تعداد برگهای زرد شده مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که اعمال برخی ازتیمارهای شیمیایی به ویژه ساکارز ۳درصد+ سولفات الومینیم ۲% + تیوسولفات نقره ۴% + اسید سیتریک ۱۵۰ پی پی ام ساکارز ۳درصد + سولفات الومینیم ۰/۲درصد و اسید سیتریک ۱۵۰ پی پی ام باعث افزایش طول عمر گل بریده داودی می شوند.