سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در ریاضی و فیزیک

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محسن پری زاده – دانشجوی کارشناسی ارشدفیزیک پیام نوراهواز
جهانگیر رستم زاد – کارشناسی ارشدشیمی فیزیک پیام نورابهر

چکیده:

سلولهای خورشیدی حساس به رنگ (DSSC) سلول آلی هستند که فرایند های آنها شبیه فتوسنتز گیاهان است. در این پژوهش به روش میدانی و استفاده از نتایج آزمایش های مختلف، نقش لایه ی د یاکسید قلع ( ۲ (SnO برای افزایش بازده DSSC ها مورد ارزیابی قرار میگیرد،لایه های مسدود کننده ۲ SnO را می توان روی لایه فلورین تین اکساید/شیشه در دمای ۲۴۰ درجه تولید کرد،ترکیب FTO با ۱۲۰ نانومتر لایه مسدود کننده ۲ SnO ، افزایش درصدی بازده در مقایسه با لایه ی FTO 15 تنها را نشان می دهد. لایه ۲ SnO که با فن آوری رسوب گذاری (NCD) ، ایجاد می شود، نقش مهمی در افزایش میزان سطح تماس بین ورقه های ۲ TIO و FTO دارد، که به جلوگیری از بازگشت الکترون کمک کرده و نیز مقاومت را در سطح ۲ FTO /TIO تغییر می دهد و فاکتور تبدیل انرژی DSSC ها دارای پایه ی FTO/SnO 21 به ضخامت ۱۲۰ نانو متر ۱/۱۲ درصد بهبود پیدا میکند