سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مسلم سواری – دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشگاه تهران،
نعمت اله شیری – دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش کشاورزی دانشگاه تهران،
علی اصغر میرکزاده – استادیار گروه ترویج و توسعه روستایی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

تکنولوژی آموزشی حیطه‏ای است که تغییر و نوآوری در آن زیاد رخ می‏دهد، به‏طوری که هزاره سوم را هزاره مهارت نامیده‏اند، گفته می‏شود تا چند سال دیگر کسانی بی‏سواد هستند که با کامپیوتر و زبان بین‏المللی آشنایی نداشته باشند. در این عصر، قافله دانش و فن‏آوری با سرعت باورناپذیر و شگفت‏انگیزی پیش می‏رود و اگر جوامع بخواهند همپای این قافله پیش بروند، بایستی حرکت، کند و سنتی خویش را کنار گذاشته و آهنگی تند و سریع برای گام برداشتن اختیار کنند. اگر جز این باشد، از قافله باز می‏مانند و این به مفهوم گسستن حلقه ارتباط‏شان با دیگر جوامع و انزوا است رشد دانش و آگاهی عمومی و گسترش همه جانبه تحولات در جوامع محلی و محیط جهانی که از سرعت و وسعت بیش‏تری برخوردار گردیده است. به طوری که روند توسعه جهانی عصر صنعتی را پشت سر گذاشته و در حال گذر به عصر فراصنعتی است این امر در سال‏های اخیر باعث گسترش وسایل ارتباطی جهانی و سهولت دریافت پیام از این رسانه‏ها در تمام مناطق از جمله مناطق روستایی اثرات فراوانی بر کیفیت زندگی روستایی و محیط زیست گذاشته است .در عصر تکنولوژی توجه زیادی معطوف به مفهوم توسعه پایدار محیط زیست شده که مزیت‏های زیست بوم طبیعی را همواره گوشزد می‏کنند و از تأثیر آلودگی محیط زیست در تخریب منابع طبیعی و محیط زندگی انسان هشدار می‏دهند. از این رو مردم به ویژه ساکنان مناطق روستایی که با این مسائل مستقیماً ارتباط دارند در مورد آنها هشیار می‏شوند و نگرش‏های سنتی بازدارنده توسعه اصلاح می‏شود. با ورود فن‏آوری اطلاعات به مناطق روستایی، روش‏های سنتی، کاربر و ناکارآمد کشاورزی و دامپروری جای خود را به شیوه‏های مدرن و مؤثر می‏دهد. این موضوع خود باعث افزایش منابع درآمدی روستاییان می‏گردد. همچنین گسترش فناوری اطلاعات ( مانند اینترنت ) در مناطق روستایی، مرزهای متعارف دسترسی به امکانات و اطلاعات را از میان بر می‏دارد و مناطق روستایی را مستقیم و آسان به جهان متصل می‏کند. که این خود موجب توسعه پایدار محسط زیست در مناطق روستایی می‏شود. در این مقاله مروری به بررسی نقش فناوری اطلاعات در توسعه مناطق روستایی می‏پردازیم و در پایان پیشنهادهایی در جهت پر رنگ کردن نقش فناوری اطلاعات در توسعه پایدار محیط زیست مناطق روستایی ارائه می‏دهیم.