سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کیوان کیوانفر – کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری

چکیده:

قوانین دست وپاگیر میان کشورها نبود امنیت کافی برای شهروندان سایرکشورها عدم اعتمادکشورهای مقصد نسبت به شهروندان سایرکشورها و تاثیرات مخرب فرهنگی باعث شده تا برمیزان رفت و آمد میان شهروندان درکشورهای با فرهنگ مشترک مشکلاتی بوجود آید هدف اصلی این مقاله بررسی موانع پیش روی مسافران و زائرین کشور با کشورهای همجوار دارای فرهنگ مشترک می باشد روش انجام تحقیق توصیفی تحلیلی می باشد برای گردآوری اطلاعات از روشهای اسنادی و کتابخانه ای استفاده شده است مهمترین سوال این تحقیق این است که چرا علیرغم فرهنگ مشترک و مناسبات مناسب میان ایران با کشورهای همجوار بویژه عراق شهروندان و زائران برای ورود به کشورهای مقصد به راه های غیرقانونی متوسل میشوند این تحقیق با استفاده از مطالعات اسنادی و میدانی درتابستان ۱۳۹۰ برای شهرستان پاوه انجام شده است.